III Forum Paliw Alternatywnych

20-22 listopad 2019

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji „III Forum Paliw Alternatywnych”, która odbędzie się w dniach 20-22.11.2019 r. w hotelu Villa Verde Congress& SPA w Zawierciu.

III Forum Paliw Alternatywnych jest konferencją interdyscyplinarną skupiającą wokół tematyki paliw alternatywnych przedstawicieli świata nauki oraz takich gałęzi przemysłu jak: energetyka, górnictwo, przemysł cementowy, przemysł recyclingu, rolnictwo, gospodarka komunalna, w tym systemy zagospodarowania odpadów komunalnych oraz inne pokrewne branże wykorzystujące uboczne produkty energetyki.

Konferencja będzie doskonałym forum do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i przemysłu oraz samorządów terytorialnych. Jako efekt dwóch poprzednich konferencji, na przestrzeni lat, powstało wiele wdrożeń, innowacyjnych technologii oraz produktów.

III Forum będzie jednym z najważniejszych wydarzeń roku dotyczących paliw alternatywnych, zwłaszcza w aspekcie ich produkcji, konwersji, energetycznego wykorzystania oraz wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Tematyka II Forum będzie rozszerzona o prawne i środowiskowe uwarunkowania obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.

O randze tego wydarzenia świadczy fakt objęcia Patronatu Honorowego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny

 

Organizacja Międzynarodowej Konferencji III Forum Paliw Alternatywnych – zadanie finansowane w ramach umowy 944/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”