Program konferencji

20.11.2018 (środa)
11.00- 13.00 – Rejestracja uczestników
13.00 – Otwarcie konferencji
13.30 – Sesja pierwsza

AKTUALNE PROBLEMY PALIW ALTERNATYWNYCH
Prof. ndzw. dr hab. inż. Barbara Tora Akademia Górniczo-Hutnicza

15.00 Zdjęcie konferencyjne
15.15 – Lunch
16.30 – Sesja druga

WYZWANIA TECHNOLOGICZNE – STAN OBECNY PERSPEKTYWY
Prof. ndzw. dr hab. inż. Halina Pawlak Kruczek Politechnika Wrocławska

18.00 – Przerwa kawowa
18.30 – Sesja przemysłowa

GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE PALIW ALTERNATYWNYCH

20.00 – Uroczysta kolacja

21.11.2019 (czwartek)
8.00- 12.00 – Rejestracja uczestników
9.30 – Sesja trzecia

OCHRONA POWIETRZA A PALIWA ALTERNATYWNE
Prof. ndzw. dr hab. inż. Artur Badyda Politechnika Warszawska

11.00 – Przerwa kawowa
11.30 – PANEL DYSKUSYJNY NAUKA-PRZEMYSŁ
13.00 – Lunch
14.30 – Sesja czwarta

PALIWA ALTERNATYWNE W ENERGETYCE
Prof. ndzw. dr hab. inż. Jurand Bień Politechnika Częstochowska

16.00 Przerwa kawowa
16.30 Sesja piąta

            BADANIA I ROZWÓJ PALIW ALTERNATYWNYCH
             Prof. ndzw. dr hab. inż. Grzegorz Wielkosiński Politechnika Łódzka

17.00 Pokaz filmu: PALIWA ALTERNATYWNE
17.30 Sesja plakatowa
19.30 Występ zespołu: JURAJSKI ODDZIAŁ BLUESOWY
20.00 – Barbecue

22.11.2019 (piątek)
9.00 – Sesja szósta

ZAGOSPODAROWANIE PALIW ALTERNATYWNYCH
Prof. ndzw. dr hab. inż. Rafał Kobyłecki Politechnika Częstochowska

11.00 – Zakończenie konferencji

Program Konferencji do pobrania