Publikacje

Autorzy abstraktów są zaproszeni do przygotowania pełnych tekstów artykułów w Journal of Physics: Conference Series (IOP), którego punktacja na nowej liście ministerialnej wynosi 40pkt.

Przesłane artykuły zostaną poddane recenzji zgodnie z Journal of Physics: Conference Series Peer Review Policy przez recenzentów wybranych przez Edytorów wydania: Witold Elsner, Arkadiusz Szymanek, Renata Gnatowska (Politechnika Częstochowska).

Ostateczny termin przesyłania artykułów upływa 12 października 2019.

Autorzy proszeni są o przygotowanie 6-cio stronnicowych artykułów z zastosowaniem Microsoft Word lub LaTeX, zgodnie z wskazówkami dla Autorów. Artykuł w postaci pliku PFD powinien zostać przesłany za pomocą strony fpa2019@wimii.pcz.pl.

Prosimy o zapoznanie się ze stroną wydawnictwa Journal of Physics: Conference Series:

Basic guidelines for preparing a paper

Guidelines for preparing reference lists

Szablon artykułu

Microsoft Word file

LaTeX2e class file

W artykule oprócz innych podziękowań należy dodać:

Acknowledgements.
Publication supported financially under Contract No. 944/P-DUN/2019 from funds of MNiSW intended for dissemination of science (DUN)

Zakłada się, że przesłanie artykułu oznacza, że autorzy i wszyscy współautorzy zgadzają się z warunkami licencji IOP ProceedingsLicence.